TG Telegram Group & Channel
پرسش وپاسخ زنان ازماما | United States America (US)
Create: Update:

خانم دکترمن الان هشت ساله ازدواج کردم بچه دارنمیشم رفتم دکترداروبهم داد تخمدانم ضعیف بودفولیکول راست رفت ۲۵بعدشدکیست تاسه ماه دارو مصرف کردم ازبین رفت ولی بچه دارنشدیم شوهرم هم آزمایش داد هیچ مشکلی نداشت

پاسخ ماما گروه

بااین زمان زیاد بهتره روش دارویی رو کنار بزارید و ازروشهای کمک باروری استفاده کنید اگه تاب حال عکس رنگی رحم نگرفیا یه عکس رنگی رحم بگیرین
گاهی عدم باروری علتش ناشناخته هست و نمیشه دلیل مشخصی براش پیدا کرد برای همین زوان درمان و باروری خ طولانی میشه

@zanan4
@doktorezanan

خانم دکترمن الان هشت ساله ازدواج کردم بچه دارنمیشم رفتم دکترداروبهم داد تخمدانم ضعیف بودفولیکول راست رفت ۲۵بعدشدکیست تاسه ماه دارو مصرف کردم ازبین رفت ولی بچه دارنشدیم شوهرم هم آزمایش داد هیچ مشکلی نداشت

پاسخ ماما گروه

بااین زمان زیاد بهتره روش دارویی رو کنار بزارید و ازروشهای کمک باروری استفاده کنید اگه تاب حال عکس رنگی رحم نگرفیا یه عکس رنگی رحم بگیرین
گاهی عدم باروری علتش ناشناخته هست و نمیشه دلیل مشخصی براش پیدا کرد برای همین زوان درمان و باروری خ طولانی میشه

@zanan4
@doktorezanan


>>Click here to continue<<

پرسش وپاسخ زنان ازماما
Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)