TG Telegram Group & Channel
Channel: آموزش زبان انگلیسی
Back to Bottom
4_326438392332027731.pdf
282.9 KB
جملات در مورد ماشین
@zabanenglisiamozesh
کانال کامپیوتر ما 👇👇👇👇👇
@Computerchannel2019
کانال واتساپ 👇👇👇👇

 https://chat.whatsapp.com/JjlfOoqVE3f9D4YYviKGVD
دوستان لطفا در کانال واتساپ مزاحم خانوم ها نشید .خواهشا
https://hottg.com/joinchat-JmD6whhnzRpGuNn-h45_cg
گروه چت همین کانال در تلگرام لطفا همه عضو بشین
🗣 Selena Gomez
🎵 Look At Her Now


[Intro]
Yeah

[Verse 1]
They fell in love one summer
A little too wild for each other
Shiny 'til it wasn't
Feels good 'til it doesn't
It was her first real lover
His too 'til he had another
Oh, God, when she found out
Trust levels went way down

[Pre-Chorus]
Of course she was sad
But now she's glad she dodged a bullet (Mm)
Took a few years to soak up the tears
But look at her now, watch her go

[Chorus]
Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm
Look at her now, watch her go
Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm
Wow, look at her now
Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm
Look at her now, watch her go
Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm
Wow, look at her now

[Post-Chorus]
Wow, look at her now

[Verse 2]
Fast nights that got him
That new life was his problem
Not saying she was perfect
Still regrets that moment
Like that night
Wasn't wrong, wasn't right, yeah
What a thing to be human (What a thing to be human)
Made her more of a woman (Made her more of a woman)

[Pre-Chorus]
Of course she was sad
But now she's glad she dodged a bullet (Mm)
Took a few years to soak up the tears
But look at her now, watch her go

[Chorus]
Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm
Look at her now, watch her go
Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm
Wow, look at her now (Look at her now)
Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm
Look at her now, watch her go
Mm-mm-mm, mm-mm-mm, mm-mm
Wow, look at her now

[Post-Chorus]
(Ah)
Wow, look at her now (Look at her now)
(Look at her now)
Wow, look at her now

[Bridge]
She knows she'll find love (She knows)
Only if she wants it
She knows she'll find love (She knows)
She knows she'll find love (She knows)
Only if she wants it
She knows she'll find love (She knows)
On the up from the way down
Look at her now, watch her go

[Outro]
Mm-mm, look at her now, mm-mm (Oh)
She knows she'll find love (She knows she will)
Only if she wants it
She knows she'll find love
Look at her now, yeah (Look at her now)
She knows she'll find love (She knows she will)
Only if she wants it
She knows she'll find love
Wow, look at her now

@zabanenglisiamozesh
کانال کامپیوتر ما 👇👇👇👇👇
@Computerchannel2019
کانال واتساپ 👇👇👇👇

 https://chat.whatsapp.com/JjlfOoqVE3f9D4YYviKGVD
Look At Her Now
Selena Gomez
@zabanenglisiamozesh
کانال کامپیوتر ما 👇👇👇👇👇
@Computerchannel2019
کانال واتساپ 👇👇👇👇

 https://chat.whatsapp.com/JjlfOoqVE3f9D4YYviKGVD
4_5787274058320052685.mp4
12.3 MB
حروف الفبا همراه با تلفظ
@zabanenglisiamozesh
کانال کامپیوتر ما 👇👇👇👇👇
@Computerchannel2019
کانال واتساپ 👇👇👇👇

 https://chat.whatsapp.com/JjlfOoqVE3f9D4YYviKGVD
لینک گروه 👇👇👇
https://hottg.com/joinchat-JmD6whhnzRpGuNn-h45_cg
اخبار

Tehran Launches Military Satellite as Trump Tells Navy to Shoot Down Iranian Boats


تهران در حالی ماهواره نظامی به فضا پرتاب کرد که آقای ترامپ به نیروی دریایی دستور شلیک به قایقهای ایرانی را صادر کرد

The president’s statement came a week after the Pentagon accused Iran of sending 11 fast boats to conduct “dangerous and harassing approaches” to six American warships in the Persian Gulf.

بیانیه رییس جمهور یک هفته بعد از آن صادر شد که پنتاگون ایران را متهم کرد که ۱۱ قایق سریع السیر را گسیل کرده تا به صورت خطرناک و ایذایی به ۶ ناو جنگی امریکا در خلیج فارس نزدیک شوند.

Iran successfully put into orbit what it called its first “military satellite” on Wednesday, after a string of previous failures, just hours before President Trump declared he had instructed the Navy to sink any Iranian fast boats that “harass our ships at sea.” The order, if followed, could sharply escalate the confrontations between the two nations.


ایران بعد از یک سری پرتابهای ناموفق ،‌ چهارشنبه با موفقیت آنچه اولین ماهواره نظامی خود نامید را در مدار قرار داد. این پرتاب تنها چند ساعت قبل از اظهار ترامپ مبنی بر دستور به نیروی دریایی برای غرق کردن قایقهای سریع ایران که کشتیهای امریکا در منطقه را آزار می دهند انجام گرفت. اگر این دستور اجرا شود می تواند به تشدید رویارویی های دو کشور منجر شود.While Iran was vague about the military capabilities of the satellite, the launch was notable in part because it originated from a mobile launch vehicle, similar to the kind the North Koreans are using to demonstrate they have the ability to roll out a missile and send it into space before the United States or its allies have time to respond. Secretary of State Mike Pompeo immediately condemned the launch as a violation of a United Nations Security Council resolution and declared that Iran would be “held accountable,” but did not specify what that meant.درحالیکه ایران در مورد تواناییهای نظامی این ماهواره اطلاعات روشنی نداد اما این پرتاب تا حدی قابل توجه است زیرا از سکوی پرتاب متحرک انجام گرفت که مشابه نوعی است که کره شمالی بکار می برد تا توانایی خود در حرکت موشک و پرتاب آن به فضا را نشان دهد قبل از اینکه امریکا یا متحدانش زمان واکنش داشته باشند. مایک پامپیو وزیر امور خارجه این پرتاب را بلافاصله به عنوان نقض قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل محکوم کرد و اعلام کرد که ایران مسئول خواهد بود اما مشخص نکرد که این گفته به چه مفهومی است.


لغات و اصلاحات فوق العاده ضروری

Accuse sb of sth
کسی را به چیزی متهم کردن

Conduct harassing approaches
نزدیک شدن به صورت ایذایی

Put ..into orbit
در مدار قرار دادن

A string of previous failures
مجموعه ای از شکستهای قبلی

Sink fast boats
غرق کردن قایقهای سریع

Escalate the confrontations
تشدید رویاروییها

The launch was notable
این پرتاب مهم بود

Demonstrate ability
نشان دادن توانایی

Secretary of state
وزیر امور خارجه

Condemn the launch
محکوم کردن پرتاب

Security council
شورای امنیت

United Nations
سازمان ملل

Violation of a resolution
نقض قطع نامه

@zabanenglisiamozesh
کانال کامپیوتر ما 👇👇👇👇👇
@Computerchannel2019
کانال واتساپ 👇👇👇👇

 https://chat.whatsapp.com/JjlfOoqVE3f9D4YYviKGVD
لینک گروه 👇👇👇
https://hottg.com/joinchat-JmD6whhnzRpGuNn-h45_cg
☑️عبارت های مفید برای سلام احوالپرسی

✏️How are you?
🔥حالت چطوره؟
✏️How are things?
🔥اوضاع و احوالت چطوره؟
✏️How's things?
🔥اوضاع خوبه؟
✏️How's it going?
🔥اوضاع چطور پیش میره؟
✏️How are you getting on?
🔥اوضاع خوب پیش میره؟
✏️How have you been?
🔥در چه حالی؟
✏️What have you been up to?
🔥پیدات نیست؟ کجایی؟
✏️I hope everything's ok.
🔥امیدوارم همه چیز بر وفق مراد باشه.
✏️Alright?
🔥خوبی؟
✏️How have you been keeping?
🔥اوضاع خوب پیش میره؟


@zabanenglisiamozesh
کانال کامپیوتر ما 👇👇👇👇👇
@Computerchannel2019
کانال واتساپ 👇👇👇👇

 https://chat.whatsapp.com/JjlfOoqVE3f9D4YYviKGVD
لینک گروه 👇👇👇
https://hottg.com/joinchat-JmD6whhnzRpGuNn-h45_cg
@zabanenglisiamozesh
کانال کامپیوتر ما 👇👇👇👇👇
@Computerchannel2019
کانال واتساپ 👇👇👇👇

 https://chat.whatsapp.com/JjlfOoqVE3f9D4YYviKGVD
لینک گروه 👇👇👇
https://hottg.com/joinchat-JmD6whhnzRpGuNn-h45_cg

#Conditional_Sentences
#جملات شرطی( #گرامر )

🎀جملات شرطی‌ شامل دو قسمت می‌باشند:

1⃣عبارت شرطی‌، عبارتی که در آن If باشد
2⃣عبارت اصلی‌، به این قسمت جواب شرط نیز گفته میشود.
🍒🍒به طور کلی‌ سه نوع جمله شرطی‌ وجود دارد:
🌼جملات شرطي نوع اول، نوع دوم و نوع سوم

1⃣ If I have a pen,I will give it to you.
🚫 اگر خودکار داشته باشم،بهت می دم
2⃣ If I had a pen now, I would give it to you.
🚫 اگر الان خودکار داشتم، بهت می دادم
3⃣ If I had had a pen yesterday, I would have given it to you.
🚫 اگر دیروز خودکار داشتم، بهت داده بودم.
❤️❤️بذارید سه جمله شرطی را با مثال فارسی توضیح بدهم که هیچ وقت فراموش نشود
دو نفر در مورد یه غذایی صحبت می کنند

1⃣ اگه ببینیش،می خوریش
2⃣ اگه می دیدیش، می خوردیش
3⃣ اگه دیده بودیش، خورده بودیش
🌺🌺🌺🌺

شرطی نوع اول
📣📣ساختار این نوع شرطی به شکل زیر است
➡️If + simple present + simple future

🚫If I find your watch, I will tell you.
⭕️ اگر ساعت شما را پيدا کنم به شما خواهم گفت.
 
◾️از جملات شرطی‌ نوع اول برای‌ بيان یک شرط يا موقعيت ممکن در آينده استفاده می‌شود.به جای will میتوان از کلمات زیر می توان استفاده کرد
✳️✳️ may,should,can,have to,be going to,must,....

🚫 If we leave now, we may catch the 10.30 train.
🏮 اگر حالا حرکت کنيم،احتمالا به قطار ساعت 10:30 می‌رسيم. 

🚫 If I see him, I can tell him the news.
⭕️ اگر او را ببينم، می تونم خبرها را به او بگم
🌺🌺🌺🌺
📣📣نکته
وقتی که می خواهیم در مورد حقایق صحبت کنیم بر خلاف مثال های قبل دیگر از will استفاده نمی کنیم. در این حالت در جواب شرط از حال ساده استفاده خواهد شد. به این نوع جملات، جملات شرطی نوع صفر میگویند.

🔘 مثال:
If water reaches 100 degrees, it boils.
✳️قطعا هر زمانی که آب به 100 درجه برسد می جوشد،
🍀 این یک حقیقت است و همانطور که دیدید در این نوع از جملات شرطی ما از will استفاه نکردیم.

🍒we get water if we mix hydrogen and oxygen.

🌼 اگر هیدروژن و اکسیژن را ترکیب کنیم آب بدست می آوریم

🌺🌺🌺🌺

⛔️شرطی نوع دوم⛔️
🚫شرطی غیر محتمل

🔷این جملات درباره موقعیتهای فرضی یا خیالی صحبت می کنند  که احتمال رخ دادنشان غیر ممکن است.

🔹ساختار این نوع شرطی بصورت زیر است؛
▶️If + گذشته ساده + would/could/might + فعل ساده

If they had more money, they would buy more fruits.
🅾اگر آنها پول بیشتری داشتند میوه های بیشتری میخریدند.

💢If he left, I would be happier.
♨️ اگه میرفت خوشحال میشدم.

🔔نکته اول
📛در جمله شرط هرچند از فعل گذشته ساده استفاده می کنیم اما داریم به یک موقعیت فرضی در زمان حال اشاره می کنیم. مثلا در جمله بالا گفته شده اگر آنها پول بیشتری داشتند. یعنی در حال حاضر آنها این مقدار پول را در اختیار ندارند.

🅾If we knew how to build a boat, we would escape.
⛔️اگر ما می دانستیم چگونه یک قایق بسازیم فرار می کردیم.

✴️یعنی ما در حال حاضر نمی دانیم و بلد نیستیم یک قایق بسازیم در نتیجه نمی توانیم فرار کنیم.

🔔نکته دوم
در این گونه جملات اگر فعل یکی از اشکال فعل to be باشد با هر نوع فاعلی از were استفاده می کنیم.

🚫If I were on this island for a long time, I would go crazy
🚫 اگه تو این جزیره مدت طولانی بودم،دیوانه می شدم

🔸I could go home if it were 5:00, but it’s only 3:00.
🚫 اگه الان ساعت پنج بود،می تونستم برم خونه. اما الان ساعت سه است
🌺🌺🌺🌺

🏮🏮شرطی‌ نوع سوم


♦️if +گذشته کامل+, would have+ (p.p )


🔸از اين نوع جملات شرطی‌ برای‌ تصور گذشته‌ای‌ غير ممکن استفاده می‌شود. در واقع در اين نوع جملات، گوينده آرزوی‌ يک گذشته متفاوت را دارد.

🚫 If I'd seen you, I would have said hello.
⭕️اگر تو را ديده بودم، سلام کرده بودم
 

⭕️If he had driven more carefully, he wouldn't have been injured.
🚫اگر با دقت بيشتری‌ رانندگی‌ کرده بود، مجروح نمی‌شد
 

3. If I had known you were in this hospital, I would have come to visit you.
🚫اگر می‌دانستم تو این بيمارستان بستری‌ هستید، می‌آمدم و شما را ملاقات می‌کردم
 

🚫I would have gone to see him if I had known that he was ill.
⭕️اگر می‌دانستم بيماره، می‌رفتم بهش سر می‌زدم

🚫If you had climed up the tree, you would have picked the apple.
⭕️اگه از درخت بالا رفته بودی،سیبو چیده بودی

🚫If I had known her, I would have never let her go.
⭕️ اگه شناخته بودمش،نمیذاشتم بره

🚫 If you had
stayed, I would have stayed too.
⭕️ اگه مونده بودی،منم مونده بودم

@zabanenglisiamozesh
کانال کامپیوتر ما 👇👇👇👇👇
@Computerchannel2019
کانال واتساپ 👇👇👇👇

 https://chat.whatsapp.com/JjlfOoqVE3f9D4YYviKGVD
لینک گروه 👇👇👇
https://hottg.com/joinchat-JmD6whhnzRpGuNn-h45_cg
🅾 اصطلاحات تشکر کردن 🅾

🔴 We will forever be beholden to you.
🔴 همیشه مدیون شما خواهیم بود

🔵 Thanks a Ton
🔵 یک دنیا سپاس

🔴 Words are powerless to express my gratitude
🔴 واژه ها از بیان سپاس من ناتوانند

🔵 Thanks for everything
🔵 به خاطر همه چیز سپاس

🔴 Thanks a million
🔴 یک میلیون بار سپاس

🔵 Please accept my best thanks
🔵 لطفا بهترین سپاس های مرا پذیرا باشید

🔴 I thank you from the bottom of my heart
🔴 از اعماق قلبم سپاسگذارم

🔵I thank you most warmly
🔵 به گرمترین شکل سپاسگذارم

🔴 Words can't describe how thankful I am
🔴 کلمات نمیتوانند میزان سپاس مرا بیان کنند.

🔵 My gratitude to you for all you have done
🔵 به خاطر همه ی کارهایی که کرده اید سپاسگذارم

🔴 Accept my endless gratitude
🔴 سپاس بینهاست مرا پذیرا باشید

🔵 I can't thank you enough
🔵 نمیتونم به اندازه ی کافی از شما تشکر کنم

🔴 I will never forget what you have done
🔴 کاری که تو کردی را هرگز فراموش نخواهم کرد

🔵 How can I show you how grateful I am?
🔵 چطور میتونم نشون بدم چقدر سپاسگزارم؟

🔴 I appreciate your time
🔴 از وقتی که گذاشته ای سپاسگذارم

🔵 Thank you for helping me
🔵 به خاطر کمکی که به من کرده ای سپاس

🔴 Please accept my deepest thanks
🔴 لطفا عمیقترین سپاس مرا پذیرا باشید

🔵 All I can say is, Thanks!
🔵 تنها چیزی که میتونم بگم :سپا

🔴 Thank you for all your kindness
🔴 به خاطر همه ی مهرت سپاس

🔵 If anyone deserves thanks, it's you
🔵 اگر کسی لایق سپاس باشه اون تویی

🔴 I humbly thank you
🔴 فروتنانه سپاسگذارم

🔵 It is hard to find words to express my gratitude
🔵 سخته که کلماتی برای بیان سپاسم پیدا کنم
@zabanenglisiamozesh
کانال کامپیوتر ما 👇👇👇👇👇
@Computerchannel2019
کانال واتساپ 👇👇👇👇

 https://chat.whatsapp.com/JjlfOoqVE3f9D4YYviKGVD
لینک گروه 👇👇👇
https://hottg.com/joinchat-JmD6whhnzRpGuNn-h45_cg
‍‍ ♻️اصطلاح

اگه بخوایم بگیم :
❇️دست خودم نیست
نمی‌تونم جلوی خودمو بگیرم فلان کار رو نکنم...

از این عبارت استفاده می کنیم:

❇️Can't help (something/doing something)

مثال :

1️⃣ Stop ​laughing!
2️⃣I can’t help it!
⭕️- بس کن، نخند
⭕️- دست خودم نیست/نمی‌تونم نخندم


دو مثال دیگه:
3️⃣Anne is such a good cook, I can't help eating everything she serves.

4️⃣Since John loves to shop, he can't help spending money.


⭕️یک مثال زیبا از معروف‌ترین آهنگ‌های الویس پریسلی :

▶️I Can't Help Falling in Love With You

@zabanenglisiamozesh
کانال کامپیوتر ما 👇👇👇👇👇
@Computerchannel2019
کانال واتساپ 👇👇👇👇

 https://chat.whatsapp.com/JjlfOoqVE3f9D4YYviKGVD
لینک گروه 👇👇👇
https://hottg.com/joinchat-JmD6whhnzRpGuNn-h45_cg
🔴🔵چند نمونه لغاتى كه در زبان انگليسى براى زن و مرد متفاوت مى باشد:


🔺actor بازيگر مرد
🔺actress بازيگر زن

🔺host: مرد ميزبان
🔺hostess زن میزبان

🔺manager: مدير مرد
🔺manageress مدير زن

🔺groom داماد
🔺bride عروس

🔺duke: دوك
🔺duchess بانوی دوک

🔺hero: قهرمان مرد
🔺heroine قهرمان زن

🔺monk: راهب
🔺nun راهبه

🔺policeman: پليس مرد
🔺policewoman پليس زن

🔺prince: پرنس
🔺princess پرنسس

🔺steward: خدمتكار مرد
🔺stewardess خدمتكار زن

🔺waiter: گارسون مرد
🔺waitress گارسون زن

🔺widower: مرد بيوه
🔺widow زن بيوه

@zabanenglisiamozesh
کانال کامپیوتر ما 👇👇👇👇👇
@Computerchannel2019
کانال واتساپ 👇👇👇👇

 https://chat.whatsapp.com/JjlfOoqVE3f9D4YYviKGVD
لینک گروه 👇👇👇
https://hottg.com/joinchat-JmD6whhnzRpGuNn-h45_cg
@zabanenglisiamozesh
کانال کامپیوتر ما 👇👇👇👇👇
@Computerchannel2019
کانال واتساپ 👇👇👇👇

 https://chat.whatsapp.com/JjlfOoqVE3f9D4YYviKGVD
لینک گروه 👇👇👇
https://hottg.com/joinchat-JmD6whhnzRpGuNn-h45_cg

📀 S/N: Imagine
🎙 Artist: #JohnLennon


Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace...
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one

@zabanenglisiamozesh
کانال کامپیوتر ما 👇👇👇👇👇
@Computerchannel2019
کانال واتساپ 👇👇👇👇

 https://chat.whatsapp.com/JjlfOoqVE3f9D4YYviKGVD
لینک گروه 👇👇👇
https://hottg.com/joinchat-JmD6whhnzRpGuNn-h45_cg
Imagine
John Lennon
@zabanenglisiamozesh
کانال کامپیوتر ما 👇👇👇👇👇
@Computerchannel2019
کانال واتساپ 👇👇👇👇

 https://chat.whatsapp.com/JjlfOoqVE3f9D4YYviKGVD
لینک گروه 👇👇👇
https://hottg.com/joinchat-JmD6whhnzRpGuNn-h45_cg
عباراتی که روی درب فروشگاهها میبینید.

#Open 👉باز
#Closed 👉بسته
🔺Open 24 hours a day
👈۲۴ ساعته باز است
🔺Special offer 👉فروش ویژه
#Sale 👉حراج
🔺Clearance sale
👈حراج ته مانده جنس
🔺Closing down sale
👈حراج به علت بستن فروشگاه
🔺Good value 👉قیمت خوب

🔺Buy 1 get 1 free
👈یکی بخر دو تا ببر !😁

🔺Reduced to clear
👈کاهش قیمت برای تمام شدن جنس

🔺Half price 👉 نیم بها


#ما_را_به_دوستان_زبان_دوست_خود_معرفی_کنید. 😍🌹🌼

@zabanenglisiamozesh
کانال کامپیوتر ما 👇👇👇👇👇
@Computerchannel2019
کانال واتساپ 👇👇👇👇

 https://chat.whatsapp.com/JjlfOoqVE3f9D4YYviKGVD
لینک گروه 👇👇👇
https://hottg.com/joinchat-JmD6whhnzRpGuNn-h45_cg
داستان
The Bachelor’s Lesson

A keen young bachelor had finished his studies at the university. As soon as he had received his diploma, he asserted to everyone he met that he was the smartest person in town.

“I excel at everything I study,” he said, bragging about his knowledge. “I’ve mastered calculus and physiology. I even understand the great theoretical teachings of science, such as relativity. There is nothing that I don’t know. Whether it’s the movements of celestial objects, like planets and stars, or how to harness the power of radioactive substances, I know everything.”

But actually, there was something the bachelor did not know. Though his analytic abilities were great, he failed to notice he was missing something very important in his life.

One day while walking through town, the bachelor witnessed a collision between two cars. Both drivers appeared to be injured, but the scholar only stood and watched.

He thought to himself, “Those idiots should have been more alert. They really must not be very competent.” He never thought the drivers needed help.

“Please help me,” said the female driver in a weak voice. “Help me, too,” said the male driver. “I’m hurt and can’t move.”

Suddenly the bachelor realized he was the only person near the accident. He quit thinking and ran to help the drivers. He carefully helped them out of their vehicles and then called an ambulance.

The drivers were saved, and the bachelor felt the best he had in his entire life. Studying mythology, sociology, and geology didn’t give him this wonderful feeling. It was the act of helping others, not his cognitive skills, that gave him this great feeling.

He had learned an important lesson. He learned that intellect isn’t everything; being helpful is just as important. “Having only a brain is not enough,” he thought. “You must also have a heart.

@zabanenglisiamozesh
کانال کامپیوتر ما 👇👇👇👇👇
@Computerchannel2019
کانال واتساپ 👇👇👇👇

 https://chat.whatsapp.com/JjlfOoqVE3f9D4YYviKGVD
لینک گروه 👇👇👇
https://hottg.com/joinchat-JmD6whhnzRpGuNn-h45_cg
كاربرد و استفاده ا ز supposed to در انگليسي(something) is supposed to be (adjective)
گفته شده، اعتقاد بر اينه
يه چيز و يا پيش بيني ايي كه توسط ديگران بيان شده و شما شنيده ايد

مثلا هواشناس خبر هوا رو گفته و بعد شما ميخواي براي يكي ديگه نقل كني
ميگي:
It's supposed to clear up by Friday
به نظر مياد كه جمعه هوا صاف باشه

مثلا ميخواي از يه چيزي يه تعريف كوچولويي بكني
This one's supposed to be good
This one = اشاره به همون چيزه است
و يا
It is supposed to be the best restaurant in town
گفته ميشه/ اعتقاد بر اينه/ به نظر ميرسه/ كه اون بهترين رستوران توي شهر باشه
و يا
The new James Bond movie is supposed to be excellent
به نظر ميرسه كه فيلم جديد جيمز باند عالي باشه

يه استفاده ي ديگه از Supposed to
انتظار داشتن و توقع داشتن انجام و رخدادي؛ از شخصي و يا چيزي است
و تقريبا تو تيريپاي Should استفاده ميشه
در ترجمه هاي زير به جاي بايد ميتونيد بگيد انتظار ميره

مثالز:

I'm supposed to get to work by 8
از من انتظار ميره كه ساعت هشت سر كار باشم
من بايد ساعت هشت سر كار باشم

John is supposed to turn off all the lights when he leaves
جان بايد چراغها رو وقتي كه خواست بره خاموش كنه

I'm supposed to pay my rent on the first of the month
من بايد اجاره ام رو سر ماه بدم

It's not supposed to be here
من نبايد اينجا باشم/ انتظار نميره كه من اينجا باشم

You're supposed to keep that secret
بايد رازدار باشي

You're supposed to let me know when you leave
وقتي رفتي بايد منو در جريان بگذاري

You're supposed to stop when at a red light
بابد موقع چراغ قرمر بايستي

You're supposed to return the movies you rent on time
بايد فيلمي كه اجاره كردي رو برگردوني

You are supposed to remain calm
بايد آروم باشي

You are supposed to fasten your seat belt
بايد كمر بند ايمني رو ببندي

You are supposed to invite all your friends
بايد همه رفيقات رو دعوت كني

You are supposed to encourage one another
بايد همديگه رو تشويق كنيد

You are supposed to decide before next Thursday
بايد تا پنجشنبه ي آينده تصميمت رو بگيري

@zabanenglisiamozesh
کانال کامپیوتر ما 👇👇👇👇👇
@Computerchannel2019
کانال واتساپ 👇👇👇👇

 https://chat.whatsapp.com/JjlfOoqVE3f9D4YYviKGVD
لینک گروه 👇👇👇
https://hottg.com/joinchat-JmD6whhnzRpGuNn-h45_cg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
2020/05/25 07:30:28

Back to Top