🔰80 موقعیت پست دکترا و دانشگاهی در دانشگاه ملبورن استرالیا


https://www.wikigeram.com/scholarship/1603

⭕️بورس های بیشتر :👇

https://hottg.com/joinchat-AAAAADy2b8zk0uf9GGNmVg
🔰160 موقعیت دانشگاهی در دانشگاه کنتاکی آمریکا


https://www.wikigeram.com/scholarship/1602

⭕️بورس های بیشتر :👇

https://hottg.com/joinchat-AAAAADy2b8zk0uf9GGNmVg
🔰 بورسیه های تحصیلی ژاپن برای دانشجویان ایرانی در همه مقاطع تحصیلیhttps://www.wikigeram.com/researchnewsitem/25366

⭕️بورس های بیشتر :👇

https://hottg.com/joinchat-AAAAADy2b8zk0uf9GGNmVg
🔰64 موقعیت پست دکترا و دانشگاهی در دانشگاه راتگرز آمریکاhttps://www.wikigeram.com/scholarship/1605

⭕️بورس های بیشتر :👇

https://hottg.com/joinchat-AAAAADy2b8zk0uf9GGNmVg
🔰47 موقعیت دکترا و پست دکترا در دانشگاه جنوب دانمارکhttps://www.wikigeram.com/scholarship/1604

⭕️بورس های بیشتر :👇

https://hottg.com/joinchat-AAAAADy2b8zk0uf9GGNmVg
🔰13 موقعیت دکترا و پست دکترا در دانشگاه Life Sciences نروژ


https://www.wikigeram.com/scholarship/1606

⭕️بورس های بیشتر :👇

https://hottg.com/joinchat-AAAAADy2b8zk0uf9GGNmVg
🔰62 موقعیت دکترا و پست دکترا در دانشگاه اوپسالا سوئدhttps://www.wikigeram.com/scholarship/1607

⭕️بورس های بیشتر :👇

https://hottg.com/joinchat-AAAAADy2b8zk0uf9GGNmVg
🔰جزئیات ثبت‌نام و اعزام دانشجویان ایرانی بورسیه به چین اعلام شد


https://www.wikigeram.com/researchnewsitem/25401

⭕️بورس های بیشتر :👇

https://hottg.com/joinchat-AAAAADy2b8zk0uf9GGNmVg
🔰28 موقعیت دکترا و پست دکترا در دانشگاه هلسینکی فنلاندhttps://www.wikigeram.com/scholarship/1608

⭕️بورس های بیشتر :👇

https://hottg.com/joinchat-AAAAADy2b8zk0uf9GGNmVg
🔰52 موقعیت پسا دکترا و دانشگاهی در دانشگاه ساسکاچوان کاناداhttps://www.wikigeram.com/scholarship/1609

⭕️بورس های بیشتر :👇

https://hottg.com/joinchat-AAAAADy2b8zk0uf9GGNmVg
🔰160 موقعیت دکترا و پست دکترا و دانشگاهی در دانشگاه زوریخ سوئیس


https://www.wikigeram.com/scholarship/1611

⭕️بورس های بیشتر :👇

https://hottg.com/joinchat-AAAAADy2b8zk0uf9GGNmVg
🔰64 موقعیت دکترا و دانشگاهی در دانشگاه گرونینگن هلند


https://www.wikigeram.com/scholarship/1612

⭕️بورس های بیشتر :👇

https://hottg.com/joinchat-AAAAADy2b8zk0uf9GGNmVg
🔰55 موقعیت دکترا و پست دکترا در دانشگاه لوند سوئد


https://www.wikigeram.com/scholarship/1613

⭕️بورس های بیشتر :👇

https://hottg.com/joinchat-AAAAADy2b8zk0uf9GGNmVg
🔰موقعیت عالی دکتری با فاند دانشگاه زوریخhttps://www.wikigeram.com/scholarship/1614

⭕️بورس های بیشتر :👇

https://hottg.com/joinchat-AAAAADy2b8zk0uf9GGNmVg
🔰67 موقعیت دکترا و پست دکترا در دانشگاه اسلو (UiO) نروژhttps://www.wikigeram.com/scholarship/1615

⭕️بورس های بیشتر :👇

https://hottg.com/joinchat-AAAAADy2b8zk0uf9GGNmVg
🔰90 موقعیت دکترا و پست دکترا در دانشگاه فنی دانمارکhttps://www.wikigeram.com/scholarship/1616

⭕️بورس های بیشتر :👇

https://hottg.com/joinchat-AAAAADy2b8zk0uf9GGNmVg
🔰101 موقعیت تحقیقاتی و دانشگاهی در دانشگاه ایلینوی شیکاگو (UIC) آمریکاhttps://www.wikigeram.com/scholarship/1617

⭕️بورس های بیشتر :👇

https://hottg.com/joinchat-AAAAADy2b8zk0uf9GGNmVg
🔰98 موقعیت کارشناسی ارشد ، دکترا و پسا دکترا در مرکز تحقیقات یولیش آلمانhttps://www.wikigeram.com/scholarship/1618

⭕️بورس های بیشتر :👇

https://hottg.com/joinchat-AAAAADy2b8zk0uf9GGNmVg
🔰29 موقعیت دکترا و پست دکترا در دانشگاه آلتو فنلاندhttps://www.wikigeram.com/scholarship/1619

⭕️بورس های بیشتر :👇

https://hottg.com/joinchat-AAAAADy2b8zk0uf9GGNmVg
🔰182 پوزیشن پست دکترا در دانشگاه کلگری کانادا


https://www.wikigeram.com/scholarship/1620

⭕️بورس های بیشتر :👇

https://hottg.com/joinchat-AAAAADy2b8zk0uf9GGNmVg
HTML Embed Code:
2021/05/07 17:04:05
Back to Top