TG Telegram Group & Channel
شورای صنفی دانشگاه صنعتی قم | United States America (US)
Create: Update:

#اطلاعیه

⭕️ اداره امور تغذیه

با تبریک حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند:

💢از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ مصادف با ۱۲ ام ماه مبارک رمضان و بازگشایی خوابگاه، افطاری، شام و سحری برای دانشجویان روزه‌دار ارائه خواهد شد که لازم است دانشجویان متقاضی نسبت به رزرو قبلی اقدام نمایند.

🔻در ایام ماه مبارک رمضان روزهای پنجشنبه، جمعه و روزهای تعطیل رسمی غذا ارائه می شود.


زمان توزیع افطاری و شام بطور همزمان
خوابگاه پسران از ساعت 17 الی 19
خوابگاه دختران از ساعت 18 الی 19

زمان توزیع سحری رزرو شده در همان روز
خوابگاه پسران از ساعت 22 الی 24
خوابگاه دختران از ساعت 22 الی 23


مدیریت امور دانشجویی_اداره تغذیه


🔰لازم به ذکر است طبق گفته مدیر محترم امور دانشجویی، زمان های فوق برای هفته اول اجرا خواهد شد.
چنانچه دانشجویان خواسته ای مبنی بر تغییر زمان های سحری و افطاری داشتند، امکان برگزاری مجدد نظرسنجی و تغییر زمان ها برای هفته دوم فراهم خواهد بود.
🆔️ @senfi_qut

#اطلاعیه

⭕️ اداره امور تغذیه

با تبریک حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند:

💢از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ مصادف با ۱۲ ام ماه مبارک رمضان و بازگشایی خوابگاه، افطاری، شام و سحری برای دانشجویان روزه‌دار ارائه خواهد شد که لازم است دانشجویان متقاضی نسبت به رزرو قبلی اقدام نمایند.

🔻در ایام ماه مبارک رمضان روزهای پنجشنبه، جمعه و روزهای تعطیل رسمی غذا ارائه می شود.


زمان توزیع افطاری و شام بطور همزمان
خوابگاه پسران از ساعت 17 الی 19
خوابگاه دختران از ساعت 18 الی 19

زمان توزیع سحری رزرو شده در همان روز
خوابگاه پسران از ساعت 22 الی 24
خوابگاه دختران از ساعت 22 الی 23


مدیریت امور دانشجویی_اداره تغذیه


🔰لازم به ذکر است طبق گفته مدیر محترم امور دانشجویی، زمان های فوق برای هفته اول اجرا خواهد شد.
چنانچه دانشجویان خواسته ای مبنی بر تغییر زمان های سحری و افطاری داشتند، امکان برگزاری مجدد نظرسنجی و تغییر زمان ها برای هفته دوم فراهم خواهد بود.
🆔️ @senfi_qut


>>Click here to continue<<

شورای صنفی دانشگاه صنعتی قم
Share with your best friend
VIEW MORE

United States America Popular Telegram Group (US)