TG Telegram Group & Channel
Channel: فرهنگ سیاسی
Back to Bottom
فریدریش نیچه، فیلسوف آلمانی در کتابش موسوم به "دربارۀ حقیقت و دروغ ابر اخلاقی" می گوید: که حقیقت، مجموعه ای از روابط انسانی است که با اغراقی شاعرانه و سخن پردازانه گسترش یافته، از نسلی به نسلی منتقل شده، آرایش شده و چون مدت زمانی دراز به کار گرفته شده، جاودانی، قانونی و لاینفک یک قوم به نظر می‌رسد.

حقایق توهماتی هستند که دیگر به آن ها به چشم حقیقت نگاه نمی‌شود.
استعاره هایی هستند که نماد های خود را گم کرده اند.
آری، حقیقت دیگر سکه نیست، که تنها فلزی است.

https://hottg.com/politicalculture
@politicalculture
نفهمی یا ژست درستکاری گرفتن!؟

وﻗﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﺷﺪ، ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎﻥ ﺑﻠﻮﭺ که از بزرگان شهر بود را دستگیر ﻭ بهمراه ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺮﺩﺳﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ. ﻓﺮﺯﻧﺪ حسین خان بلوچ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺽ ﺩﯾﻔﺘﺮﯼ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﺪ.
حسین خان ﺑﻪ ﺍﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻠﮏ، وزیر فرمانفرما ﮔﻔﺖ: ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎ ﺑﮕﻮ ۵۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ میدهم و بجای آن فقط ﭘﺴﺮ خردسالم ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺷﻮﺩ و نمیرد.
ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎ وقتی پیشنهاد حسین خان را شنید ﮔﻔﺖ: من که ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﯼ ﮐﺮﻣﺎﻥ هستم نظم و ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ۵۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺭﺷﻮه ﻧﻤﯽﻓﺮﻭشم.
ﻓﺮﺯﻧﺪ حسین خان ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ جلوی پدر جان داد.
اتفاقا سال بعد ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺽ ﺩﯾﻔﺘﺮﯼ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﺪ.

فرمانفرما ﺑﺮﺍﯼ شفای پسرش ۵۰۰ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﺬﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻓﻘﺮﺍ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ فرزندش ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﺪ ﻭﻟﯽ سودی نبخشید ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪ وی ﻫﻢ جلوی چشمان پدر جان داد.
ﺭﻭﺯﯼ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎ وزیرش ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻠﮏ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﻋﺠﺐ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ، ﺍﮔﺮ ﺧﺪﺍ ﻭ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮﯼ در کار ﻧﯿﺴﺖ، ﻻﺍﻗﻞ ﺑﻪ ﺩﻋﺎﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩه ﻫﺎﯼ ﻓﻘﯿﺮ و گرسنه ای ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻥ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻫﺎ ﺍﻃﻌﺎﻡ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭽﻪ ﺍﻡ ﺧﻮﺏ میﺷﺪ ﻭ زنده ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﺍﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻠﮏ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﺭﺍ ﻧﺰﻧﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎﻥ، ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﯼ ﮐﻞ ﻋﺎﻟﻢ، ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ و نظم ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ۵۰۰ گوﺳﻔﻨﺪ ﺭﺷﻮه ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﯼ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﻧﻤﯽﻓﺮﻭﺷﺪ...

نشو در حساب جهان سخت گیر
که هر سخت گیری بود سخت میر

تو با خلق آسان بگیر نیک بخت
که فردا نگیرد خدا بر تو سخت

باستانی پاریزی

https://hottg.com/politicalculture
@politicalculture
گوشه ای دیگر از فرهنگ توسعه، صدور کارت شناسایی برای حیوانات🌿
در چنین جوامعی به هر چیزی توجه میشه و اون کاری انجام میگیره که جامعه رو قشنگ تر میکنه🌼

https://hottg.com/politicalculture
@politicalculture
ملایمت به آشتی می انجامد❤️

حضرت علی (ع)

https://hottg.com/politicalculture
@politicalculture
حرکت کردن و پیش رفتن به یک معنی نیست.

گهواره حرکت می کند،
اما پیش نمی رود.

آلفرد مونتاپرت

https://hottg.com/politicalculture
@politicalculture
معیار مشروعیت در روابط بین الملل در قابلیت به توافق رسیدن است.

https://hottg.com/politicalculture
@politicalculture
جایی که عشق حاکم است نیاز به قدرت نمایی نیست،
و جایی که قدرت حاکم است عشق وجود ندارد
این دو سایه یکدیگرند...

کارل گوستاو یونگ

https://hottg.com/politicalculture
@politicalculture
‏سید محمدحسین بهجت تبریزی
شهریار ایران اهل آذربایجان بود
که به زبان‌ های فارسی و ترکی شعر سروده‌ است. وی در تبریز در روستای خشکناب بستان آباد به‌ دنیا آمد و بنا به وصیتش در مقبرة الشعرای تبریز به خاک سپرده شد ۲۷شهریور را به واسطه روز درگذشت او روز شعر و ادب فارسی نام‌گذاری کرده‌اند.


راه کج بود نشد تا به دیارم برسم
فال من خوب نیامد که به یارم برسم

یادش وخاطره اش گرامی🌹

https://hottg.com/politicalculture
@politicalculture
سلام بر شما، جمعه خوبی را برایتان آرزومندیم🌹

https://hottg.com/politicalculture
@politicalculture
مثلث خود مشغولی چيست؟

رنجش
عصبانیت
ترس

شاید جالب باشد که بدانید، تمام نواقص اخلاقی از این سه واکنش سرچشمه می‌گیرند.

-" رنجش "واکنش ما در برابر آن قسمت از گذشته‌مان است که مسایل طبق خواسته و روال ما پیش نرفته، از این طریق ما دوباره به گذشته باز می‌گردیم و در آن زندگی می‌کنیم.

-" عصبانیت" روش رویارویی ما با زمان حال و واکنشی به منظور انکار واقعیت است.

-"ترس" احساسی است که وقتی ما به آینده‌مان فکر می‌کنیم دچار آن می‌شویم و به بیان دیگر ، واکنش ما در مقابل ناشناخته‌ها و احساس نگرانی از به وقوع نپیوستن رویاهایمان است.

این واکنش‌ها در مقابل آدم‌ها، مکان‌ها و وقایع گذشته، حال و آینده زمانی ظاهر می‌شود که انتظارات ما از آن‌ها برآورده نشود.

و اما راه حل کلیدی برای رهایی از خودمشغولی:
پذیرش را جایگزین رنجش
عشق را جایگزین عصبانیت
ایمان را جایگزین ترس کنیم.

https://hottg.com/politicalculture
@politicalculture
مارکوپولو در کتابش، از پول کاغذی، فاضلاب، پل‌های بلند، آتش‌نشانی و پُست در (ایران) سخن گفته بود!!
که این برای اروپاییان قرن۱۳ باورکردنی نبود و وی را فردی گزافه‌گو می‌خواندند!!

https://hottg.com/politicalculture
@politicalculture
افرادی که وارد حوزه سیاست می شوند، این مسیر را طی می کنند:

۱-جوینده دانش سیاسی
۲-مطلع موضوعات سیاسی
۳-فعال سیاسی
۴- سیاستمدار
۵-یکی از سه وضعیت:

خودکامه معمار توسعه بی کفایت

https://hottg.com/politicalculture
@politicalculture
اتحاد دو غول داروسازی جهان برای تولید ۲ میلیارد دوز واکسن کرونا

شرکت نوواکس غول داروسازی آمریکا و شرکت سروم هند، بزرگترین تولید کننده واکسن جهان اعلام کردند در برنامه‌ای مشترک اقدام به تولید ۲ میلیارد واکسن کرونا در جهان خواهند کرد.

شرکت سروم هند قرار است پادتن‌های واکسن شرکت نوواکس را به صورت گسترده در خاک هند تولید کند/نورنیوز

@Politicalculture
بازی معروف گلف در اسکاتلند اختراع شد و امروزه به عنوان یک ورزش ملی در نظر گرفته می شود. منابع معتبر ادعا می کنند که این بازی برای اولین بار در سال ۱۴۵۷ اختراع شده است. این بازی در بین اسکاتلندی ها چنان رواج پیدا کرد که جیمز دوم آن را ممنوع کرد زیرا باعث کاهش کارآمدی ارتش شده بود.

@politicalculture
هشدار سازمان جهانی بهداشت: مدارس در مناطق پرخطر کرونا باید تعطیل شوند

تدروس آدانوم گبرسیوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت: مدارس فقط "به عنوان آخرین چاره" باید در مناطقی که ویروس کرونا زیاد منتقل می شود، تعطیل شوند.
‌‌
@politicalculture
با ﻋﺠﻠﻪ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ
که ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺧﻮﺭﺩﻡ
" ﺁﺩﻡ "ﺑﻮﺩ!
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮﺩﻡ پرخاش کند
ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺯﺩ و رفت
به گمانم
" ﺍﻧﺴﺎﻥ" ﺑﻮﺩ ...


@politicalculture
نامه گاندی به آدولف هیتلر و ترجمه آن

دوست عزیز،

دوستانم مدام اصرار می کنند که به خاطر وضعیت خطرناک دنیا، نامه ای برایت بنویسم. من تاکنون مقاومت کردم چون احساس می کردم که ارسال نامه دور از نزاکت است. ولی چیزهایی اتفاق اقتاده که حس می کنم دست از حساب و کتاب های اینچنینی بردارم و به امید کوچکترین تاثیر ممکن، درخواستم را درمیان بگذارم.
کاملا مشخص است که در این لحظه از تاریخ، شما تنها انسانی هستی که قدرت جلوگیری از جنگی را داری که می تواند بشر را به دوران بربریت برگرداند. اشکالی ندارد اگر این مزاحمت من کمی ترا برنجاند. آیا به درخواست مردی که موقعیت و منزلتش را مدیون مخالفت با خشونت است توجه خواهی کرد؟
به هر حال انتظار دارم که مرا به خاطر جسارتم ببخشی.

دوست همیشگی تو، گاندی

@politicalculture
۲۱ سپتامبر، روز جهانی صلح گرامی باد🌿

روزتان شاد باد🌹

@politicalculture
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
چگونه از بروز آلزایمر پیشگیری کنیم؟

@Politicalculture
2020/09/24 09:01:42
Load New Feed
Back to Top