TG Telegram Group & Channel
Channel: فارسی آسان(پیروی)
Back to Bottom
🔖 #نتایج_کنکور۹۹_بادرودیها


📖 #فاطمه_شاهدی
فرزند رحمت ( فرهنگی)
۲۵۰۰ انسانی
✔️ #مهدی_اعرابی
فرزند حسنعلی
رشته انسانی / رتبه ۵۰۳۵
تبریک به #امیرعباس پری که زیر نظر برنامه ریزی بنده رتبه ۵۰۰۰ رو کسب کردن.
🎈🎈🎈🎈
اینم دانش آموز خوبم...
نتایج اولیه کنکور سراسری 99 دانش آموزان دبیرستان حضرت باقر العلوم(ع) بادرود


رشته علوم ریاضی:

سپهر عبدی. 1197
ابوالفضل رجبی بادی. 6447
امیر حسین قلمی. 6990
علیرضا قربانی. 8000

---------------------------------------
رشته علوم تجربی:

علیرضا ابوذری. 466
امیر جواد شفیعی. 877
ابوالفضل مخلصی. 970
حسن اکبری ده آبادی 1354
محمد رجبی مقدم. 2822
ابوالفضل نوین بخت 3222
هادی دهقان زاده 6025
ابوالفضل صفری 18000

--------------------------------------
رشته علوم انسانی:

سید محسن طباطبایی. 878
الیاس قاسمی 1414
محمد رضا فتاحی. 1593
سجاد شاهدی. 2726
سید محمد جواد مصطفوی 3000
ابوالفضل چراغی. 3559
محمد ایل بیگی. 4300
سید مجتبی سیدی 4589
ابوالفضل علافیان(پارسانیا) 4700
مسعود اعرابی 5400
محمد گودرزی. 6000
علیرضا سیدانی 6000
محمد امین معتمد نیا 6432
علی اصغر میرزایی. 8100
مجتبی اسلامی 10277
علیرضا زاره زئی 18000
۹ شرط برای انتخاب دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی در کنکور ۹۹

۱ - دارا بودن حداقل نمره علمی کل ۶۵۰۰ و بالاتر در زیرگروه مربوط جهت مجاز شدن به انتخاب رشته در گروه آزمایشی مربوط.

۲ - داشتن حداکثر سن 24 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه متولدین اول مهر 75 به بعد.

۳ - داشتن حداقل معدل کل ۱۴ در دوره متوسطه دوم معادل سه پایه اول، دوم و سوم.

۴ - بومی بودن داوطلب در کد رشته محل مربوطه بر اساس ملاک‌های تعیین شده در دفترچه شماره ۲ آزمون.

۵ - با توجه به قوانین و مقررات مصوب و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری حداقل و حداکثر سن ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهند داشت.

۶ - برخورداری از سلامت کامل تن و روان و شرایط مناسب جسمانی برای انجام وظیفه معلمی.

۷ - موفقیت در مصاحبه اختصاصی و بررسی‌های صلاحیت‌های عمومی.

۸ - معرفی داوطلب از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به آموزش و پرورش جهت بررسی صلاحیت ها.

۹ - مسئولیت رعایت شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ از سوی تمام داوطلبان متقاضی و همچنین مقررات نظام وظیفه عمومی داوطلبان مرد
آخرین قبولی پزشکی روزانه و پردیس درصداشون چند بوده ؟
به تفکیک مناطق👌🏻

بچه ها این پست خیلی مهمه
شرایط واسه آخرین قبولیا تو رشته پزشکی رو براتون گذاشتیم
این آمار بر اساس کنکور 98 هستش
و البته میتونه دید مناسبی برای کنکور 99 و 400 بهتون بده

پزشکی روزانه منطقه 1
رتبه منطقه : 1890 رتبه کشوری : 5900
ادبیات 65 ٪ ریاضی :‌50٪
دینی 70 ٪ زیست 75٪
عربی 60٪ فیزیک 65 ٪
زبان 30٪ شیمی 60٪

پزشکی روزانه منطقه 2
رتبه منطقه : 3230 رتبه کشوری : 6930
ادبیات 50 ٪ ریاضی :‌50٪
دینی 80 ٪ زیست 75٪
عربی 80٪ فیزیک 70 ٪
زبان 30٪ شیمی 50٪

پزشکی روزانه منطقه 3
رتبه منطقه : 2370 رتبه کشوری : 9550
ادبیات 40 ٪ ریاضی :‌60٪
دینی 50 ٪ زیست 70٪
عربی 70٪ فیزیک 70 ٪
زبان 50٪ شیمی 60٪

پزشکی پردیس منطقه 1
رتبه منطقه : 2900 رتبه کشوری : 9240
ادبیات 50 ٪ ریاضی :‌40٪
دینی 50 ٪ زیست 70٪
عربی 70٪ فیزیک 50 ٪
زبان 60٪ شیمی 75٪

پزشکی پردیس منطقه 2
رتبه منطقه : 4320 رتبه کشوری : 9540
ادبیات 40 ٪ ریاضی :‌50٪
دینی 60 ٪ زیست 70٪
عربی 60٪ فیزیک 60 ٪
زبان 50٪ شیمی 60٪

پزشکی پردیس منطقه 3
رتبه منطقه : 2750 رتبه کشوری : 10270
ادبیات 45 ٪ ریاضی :‌30٪
دینی 40 ٪ زیست 60٪
عربی 60٪ فیزیک 80 ٪
زبان 20٪ شیمی 55
📄 دانش‌افزایی علوم و فنون ادبی (1) پایۀ دهم
🔵 در تحلیل یک متن باید به چه مواردی پرداخت؟
هنگامی که یک متن، نظم یا نثر، را تحلیل می‌کنیم، رایج‌ترین روش، تحلیل متن در سه قلمرو زبانی، ادبی و فکری است. در هر قلمرو مواردی مورد نظر است.
1) قلمرو زبانی: در این قلمرو به موارد زیر توجّه می‌شود:
1-1) کمی یا افزونی واژگان عربی / فارسی.
چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی
خداوند امر و خداوند نهی
با توجّه به این که بیت از شاهنامه فردوسی است چهار واژۀ «تنزیل، وحی، امر و نهی» عربی هستند و این تعداد واژۀ عربی برای یک بیت از شاهنامۀ فردوسی «افزونی» واژگان عربی محسوب‌ می‌شود.
توانا بود هر که دانا بود
ز دانش دل پیر برنا بود
همۀ واژه‌ها فارسی هستند.
2-1) به کار رفتن، کمی یا افزونی واژگان کهن.
همي داشت تن را ز دشمن نگاه
ببريد برگستوان سياه
«برگستوان» واژه‌ای کهن است.
3-1) روابط معنایی شامل: تناسب، تضاد، ترادف، تضمّن
🔵 تناسب: در بیت زیر «شیر» و «پلنگ» با هم رابطۀ تناسب دارند.
به يک دست بربسته شير و پلنگ
به زنجير ديگر سواران جنگ
🔵 تضاد: در بیت زیر «دوست» و «دشمن» با هم رابطۀ تضاد دارند.
که دشمن که دانا بود به ز دوست
ابا دشمن و دوست دانش نکوست
🔵 ترادف: در بیت زیر «درد» و «الم» با هم رابطۀ ترادف دارند.
بي درد و الم توقع درمان نيست
بي جرم و گنه اميد بخشايش نيست
🔵 تضمّن: در بیت زیر «دد» و «شیر» با هم رابطۀ تضمّن دارند. زیر «دد» علاوه بر معنای «درندگان»، دربردارندۀ معنای «شیر» نیز هست، زیرا شیر هم از جملۀ ددان (درندگان) است.
ز دد تيزدندان‌تر از شير نيست
که اندر دلش بيم شمشير نيست
4-1) ترکیب سازی و ساختمان واژگان
ز روبه‌بازی چشم چو آهوش
دلم چون آهوی وحشي رميده‌ست
«روبه‌بازی» نوعی ترکیب‌سازی (روبه + بازی) است.
5-1) سادگی یا دشواری جمله‌ها و زبان نوشته
زبان نوشته ساده: چون به بصره رسیدیم، از برهنگی و عاجزی به دیوانگان ماننده بودیم.
زبان نوشته دشوار: و عقیدت ارباب مودّت بدین خصلت پسندیده و سیرت ستوده در موالات تو صافی‌تر گردد.
6-1) کاربردهای خاص سبکی
کمان به‌زه را به بازو فکند
به بند کمر بر بزد تیر چند
به کار بردن دو حرف اضافه برای یک متمّم (به بند کمر بر)
7-1) کاربردهای دستور تاریخی
بخندید رستم به آواز گفت
که بنشین به پیش گران‌مایه جفت
به کار «ب‍» در اوّل فعل ماضی مطلق (ساده) کاربرد تاریخی است.
8-1) جمله‌ها و ساختمان آن‌ها
تقسیم جمله به «مرکّب»، «جملۀ هسته» و «جملۀ وابسته» از جمله مصادیق آن است.
و ...
2) قلمرو ادبی: در این قلمرو موارد زیر مورد نظر است:
1-2) قافیه و ردیف
2-2) قالب شعری: مثنوی، قصیده، غزل، رباعی، دوبیتی، قطعه، مستزاد، ترکیب‌بند، ترجیع‌بند، مسمّط، شعر نو و ...
3-2) وزن شعر: مباحث مربوط به عروض
4-2) اصطلاحات شعری چون تخلّص، موقوف‌المعانی، استفهام انکاری و ...
5-2) آرایه‌های ادبی شامل: واج‌آرایی، واژه‌آرایی، جناس، سجع، مراعات نظیر، تضاد، تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، حسن تعلیل، اسلوب معادله، حس‌‌آمیزی، ایهام، ایهام تناسب و ..
3) قلمرو فکری: در این قلمرو به موارد زیر توجّه می‌شود:
1-3) محتوا و درون‌مایه
2-3) نوع ادبی شامل حماسی، غنایی، تعلیمی و نمایشی
3-3) اهداف و نتیجه‌گیری
من اختيار نکردم پس از تو يار دگر
به غير گريه که آن هم به اختيارم نيست
آخرین قبولی پزشکی روزانه و پردیس درصداشون چند بوده ؟
به تفکیک مناطق👌🏻

بچه ها این پست خیلی مهمه
شرایط واسه آخرین قبولیا تو رشته پزشکی رو براتون گذاشتیم
این آمار بر اساس کنکور 98 هستش
و البته میتونه دید مناسبی برای کنکور 99 و 400 بهتون بده

پزشکی روزانه منطقه 1
رتبه منطقه : 1890 رتبه کشوری : 5900
ادبیات 65 ٪ ریاضی :‌50٪
دینی 70 ٪ زیست 75٪
عربی 60٪ فیزیک 65 ٪
زبان 30٪ شیمی 60٪

پزشکی روزانه منطقه 2
رتبه منطقه : 3230 رتبه کشوری : 6930
ادبیات 50 ٪ ریاضی :‌50٪
دینی 80 ٪ زیست 75٪
عربی 80٪ فیزیک 70 ٪
زبان 30٪ شیمی 50٪

پزشکی روزانه منطقه 3
رتبه منطقه : 2370 رتبه کشوری : 9550
ادبیات 40 ٪ ریاضی :‌60٪
دینی 50 ٪ زیست 70٪
عربی 70٪ فیزیک 70 ٪
زبان 50٪ شیمی 60٪

پزشکی پردیس منطقه 1
رتبه منطقه : 2900 رتبه کشوری : 9240
ادبیات 50 ٪ ریاضی :‌40٪
دینی 50 ٪ زیست 70٪
عربی 70٪ فیزیک 50 ٪
زبان 60٪ شیمی 75٪

پزشکی پردیس منطقه 2
رتبه منطقه : 4320 رتبه کشوری : 9540
ادبیات 40 ٪ ریاضی :‌50٪
دینی 60 ٪ زیست 70٪
عربی 60٪ فیزیک 60 ٪
زبان 50٪ شیمی 60٪

پزشکی پردیس منطقه 3

رتبه منطقه : 2750 رتبه کشوری : 10270
ادبیات 45 ٪ ریاضی :‌30٪
دینی 40 ٪ زیست 60٪
عربی 60٪ فیزیک 80 ٪
زبان 20٪ شیمی 55
ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان در رشته های مختلف کنکور سراسری سال ۱٣٩٩ :

۱_ رشته ریاضی : ٣١٢۴ نفر

۲_ رشته تجربی : ۴٢٧٨ نفر

۳_ رشته انسانی : ۱١٧٣۶ نفر

۴_ رشته هنر : ٢٠٨ نفر

۵_ رشته زبان های خارجی : ۶۵٣ نفر


🔶 مجموع : ١٩٩٩٩
2020/09/21 12:55:00
Load New Feed
Back to Top