TG Telegram Group & Channel
Channel: ایمونولوژی دکتر عامری 😷
Back to Bottom
از جزوه جامع ایمونولوژی دکتر عامری ویرایش ۵
بعد از اتصال پپتید به شکاف MHCII اینجا امینوپپتیدازها میان و اندازه صحیح پپتید رو تضمین میکنن
از ناحیه آمینی پپتیدها برش انجام میشود
در مورد پروتئازها 👈 کاتپسین ها
یادتون نره کاتپسین روی li هم اثر میزاره ......
از جزوه جامع ایمونولوژی دکتر عامری ویرایش ۵
اینم شکلی دیگر از مسیر عرضه و پروسه آنتی ژن روی MHCII . کار تحزیه و تولید پپتید در اندوزوم و توسط کاتپسین هست
@livingImmunology
‍ ‍ سوال 5 کنکور سال 96:

همه موارد زیر به عنوان نتیجه نقص فاکتور I سیستم کمپلمان در فرد محسوب میشود به جز:

الف) بروز آنژیوادم ارثی
ب) کاهش سرمی اجزاء کمپلمان
ج) فعال شدن بی رویه کمپلمان
د) عفونت های مکرر با باکتریهای پیوژن

#کنکور_96

جواب صحیح: گزینه الف

🔎 آنژیوادم ارثی به علت کمبود C1 INH میباشد نه فاکتور I.
فاکتور I یک سرین پروتئاز است که با استفاده از فاکتور C4BP، MCP، H و یا CR1 به عنوان کوفاکتور باعث شکستن C3b و C4b میشود.
در بیماران مبتلا به کمبود فاکتور I به علت تشکیل تنظیم نشده مبدل C3 در فاز مایع، C3 پلاسمایی کاملا مصرف میشود. عارضه بالینی آن افزایش عفونت با باکتری های چرکزا میباشد.

📚 رفرنس: ابوالعباس 2018 فصل 13


کانال آموزشی - کنکوری
ایمونولوژی دکتر عامری

┄┄┄┅┅❅♥️❅┅┅┄┄┄
@LIVINGIMMUNOLOGY 🌺🍃
┄┄┄┅┅❅♥️❅┅┅┄┄┄


ثبت نام کلاس جمع بندی مرور و تست 👇
@Afrahdo
نکات نقص C1 inh
نقش C1 inh : مهار مسیر کالیکرین - کنین . مهار کمپلمان و مهار لخته شدن میشود

یاد داشته باشید کالیکرین باعث فعال شدن برادی کینین میشود

نقش برادی کینین : اتساع عروق . نشت پذیری عروق و درد

نقص C1INH موتاسیون اتوزومال غالب

تشخیص
سطح پایین C4 و C2
اگر سطح C4 نرمال بود بعید است که ما نقص C1inh داشته باشیم
Complement defeciency

Hereditary Angioedema
(HAE)
استاد بین ازدیاد حساسیت و خودایمنی چه تفاوت یا شباهتی هست؟


سوال 6 کنکور سال 96


کدام یک از مولکول های زیر بروی طیف وسیعی از سلول ها یافت شده و به C9 کمپلمان متصل گردیده، از تشکیل کمپلکس حمله غشایی (MAC) جلوگیری می کند؟
الف)CD35 ب)CD55
ج)CD79 د)CD59

#کنکور96

جواب گزینه د

🔍تشکیل MAC به وسیله یک پروتیین غشایی به نام CD59 مهار میشود.CD59 یک پروتیین متصل به گلیکوفسفاتیدیل اینوزیتول است که انتشار وسیعی بر روی انواع مختلف سلول ها دارد.این مولکول خود را در کمپلکس های در حال تشکیل MAC وارد میکندو از اضافه شدن مولکول هایC9 جلوگیری می نماید.کانال آموزشی - کنکوری
ایمونولوژی دکتر عامری

┄┄┄┅┅❅♥️❅┅┅┄┄┄
@LIVINGIMMUNOLOGY 🌺🍃
┄┄┄┅┅❅♥️❅┅┅┄┄┄


ثبت نام کلاس تست جمع بندی و مرور
@Afrahdo

💐💐💐💐💐💐💐
ممانعت از تشکیل MAC
📍ردیف دوم CD59 (ممانعت از C9)
📍ردیف سوم پروتئین S(جلوگیری از رفتن c5b c7 به غشا )
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ببین…. اگه تو…. یک شانس داشتی…. یا یک فرصت…. تا
هر چیزی رو که می خواستی بدست بیاری…. یه لحظه…. از
این موقعیت استفاده می کردی؟…. یا می ذاشتی که از دستت بره؟

#خواستن
#تلاش
#متفاوت_بودن
#الهام

امینم در اسکار
🎙 Eminem
🔊 Lose Yourself
🔎 #Eminem
سوال 7 کنکور سال 96 :

کدامیک از مولکول های زیر در کمک گیرنده (coreceptor) لنفوسیت B وجود ندارد؟

الف)CD80
ب )CR2
ج )CD19
د ) CD81


#کنکور ۹۶

جواب صحیح گزینه الف


🔍لنفوسییت های B کمپلکسی از پذیرنده کمپلمان CD19 ،CR2و CD81 را به عنوان مجموعه کمک پذیرنده بارز می کنند.آنتی ژن های میکروبی که به قطعه C3d کمپلمان متصل شده اند، بطور همزمان می توانند هم مولکول CR2 وهم Ig غشایی سطح یک سلول B را اشغال و فعال سازی همزمان BCR و کمپلکس CR2 میشوند.
کانال آموزشی - کنکوری
ایمونولوژی دکتر عامری

┄┄┄┅┅❅♥️❅┅┅┄┄┄
@LIVINGIMMUNOLOGY 🌺🍃
┄┄┄┅┅❅♥️❅┅┅┄┄┄


ثبت نام کلاس تست و مرور
@Afrahdo

💐💐💐💐💐💐💐
Forwarded from ‌VC-1 کلاس مجازی
اسلاید ۱ 👇👇
Forwarded from ‌VC-1 کلاس مجازی
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
تمدید ثبت نام و ویرایش آزمون PhD
HTML Embed Code:
2021/04/15 01:27:46
Back to Top