TG Telegram Group & Channel
Channel: 𝔾 𝕆 𝔻
Back to Bottom
عیسی را در گهواره به نبوت رساندیم این یعنی تو در تولگی نیز لیاقت رئیس جمهور شدن داشتی؟
@itsgodofficial
در ورژن بعدی انسان ها جای آلت تناسلی و مقعد را عوض خواهیم که سکس ها پشت به پشت باشد و هیکل و چهره اهمیتی نداشته باشد.
به این امید که بندگان کریح ما نیز از دریوزگی در بیایند و طعم لذت های دنیوی را نیز بچشند
@itsgodofficial
اصلا چه شد که کرفس را خلق کردیم؟
📿روزگار با باسنمان پیوند زناشویی بسته ، از نفهمی یک عده به تنگ آمدیم ،سفارت لاشی هم که باز نمیشود گورمان را گم کنیم😭😂
🟢فرزندم باسن فراخ کن که در ایران برایت ریده اند و موفقیت های بسیار(👍) در انتظارت است
#دعا_های_شما
@itsgodofficialBOT
@itsgodofficial
جیزز پس از راند سوم
@itsgodofficial
بخوانید ما را تا دایورت کنیم شما را
@itsgodofficialBOT
نخستین گناه خوردن سیب توسط حوا نبود بلکه این بود که آدم؛ با همسرش در کسب چنین تجربه ای هماهنگی و موافقت نداشت.
@itsgodofficial
آهنگی که من گوش میدم خوبه بقیه اهنگا چرته
فیلمی که من میبینم مفهومیه بقیه چرته
کلا من خوبم بقیه گوهن
فرزندانم هر کس سخنانی این چنینی بر زبان جاری کرد بدانید و آگاه باشید که پای چپتان تا زانو منزلگاه مقعد او میباشد
@itsgodofficial
نوید نزد ما به آرامی آرمیده اما کله قارچی ها در نزد ما آسایش نخواهند داشت
@itsgodofficial
بندگان انتظار دارند ما وارد عمل شویم و زندگی آن ها را نجات دهیم!
اگر شما جای ما بودید خودتان را درگیر چنین مسائلی میکردید؟
@itsgodofficial
هنگامی که آتش را برای ابراهیم نبی تبدیل به گلستان کردیم از میان بوته ها برخاست عبای خود را به کناری زد و رو به کافران گفت ساک ایت مادافاکا
@itsgodofficial
گاهی کارهایی میکنید که با خود میگوییم کاش نوح شما حیوونا رو سوار نمیکرد
@itsgodofficial
جهان را در هفت روز خلق نمودیم برای ساخت جهان بعدی بیشتر وقت میگذاریم اما زیباتر طراحی خواهیم کرد
@itsgodofficial
فیلم باز ها بر حذر باشید که چشمان شما در قیامت بر علیه شما شهادت میدهند و میگویند در حالی که ما قرمز شده بودیم و میسوختیم این ملعون قسمت بعدی سریال را پلی میکرد
@itsgodofficial
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
مرغ را حیوان عجیبی خلق نمودیم که نه ممه دارد نه دست، از یک سوراخ هم میریند هم میشاشد هم پریود میشود هم تخم میگذارد هم جفت گیری میکند و این که با وجود داشتن بال نمیتواند پرواز کند اما از همه جالب تر اینجاست که شما اشرف مخلوقات تخمش را نیز نمیتوانید بخورید
@itsgodofficial
ما دوستتان ميداريم
@itsgodofficial
به برخی بندگان حق میدهیم ایمان نیاورند بر فرض شما زمان نوح تصور کنید کسی بود که سالیان متمادی وسط بیابان کشتی میساخت پس از سال های طولانی یهو در مرکز شهر عربده میزند بپرید بالا و شما میبینید که او چند کفتر و گورخر را یکجا بسته است
جدی ایمان میاورید؟
ای کسانی که ایمان اوردید
بدانید که در برابر ما شل هم بکنید باز از درد اماله ی روزگار نمیتوانید گذر کنید
مشروب نخورید و سکس نکنید تا بیایید در بهشت مشروب بخورید و سکس کنید!
@itsgodofficial
2020/09/26 16:22:45
Load New Feed
Back to Top