Telegram Group Link
garam_kahaniya
2,257 Members

Telegram Link: tg-me.com/garam_kahaniya
Update: 2021-10-27 22:49:12
Date: 2021-07-01
TG 234929, Telegram, United States , US
GARAM KAHANIYA Telegram

๐‘พ๐’†๐’๐’„๐’๐’Že ๐‘ป๐’ ๐‘บ๐’•๐’๐’“๐’š ๐‘ช๐’‰๐’‚๐’๐’๐’†๐’ ๐‘พ๐’‰๐’†๐’“๐’† ๐’š๐’๐’– ๐’„๐’‚๐’ ๐‘น๐’†๐’‚๐’… ๐’‚๐’˜๐’†๐’”๐’๐’Ž๐’† ๐’”๐’•๐’๐’“๐’š ๐‘ฐ๐’ ๐‘ฏ๐’Š๐’๐’…๐’Š & ๐‘ฌ๐’๐’ˆ๐’๐’Š๐’”๐’‰
๐‘ท๐’๐’› ๐‘บ๐’‰๐’‚๐’“๐’† & ๐‘บ๐’–๐’‘๐’‘๐’๐’“๐’• ๐‘ผ๐’”

GARAM KAHANIYA Webview
Open Webview

Telegram Link: tg-me.com/garam_kahaniya

>> Open the Link <<


Telegram auto-delete message, expiring invites, and more

elegram is updating its messaging app with options for auto-deleting messages, expiring invite links, and new unlimited groups, the company shared in a blog post. Much like Signal, Telegram received a burst of new users in the confusion over WhatsAppโ€™s privacy policy and now the company is adopting features that were already part of its competitorsโ€™ apps, features which offer more security and privacy. Auto-deleting messages were already possible in Telegramโ€™s encrypted Secret Chats, but this new update for iOS and Android adds the option to make messages disappear in any kind of chat. Auto-delete can be enabled inside of chats, and set to delete either 24 hours or seven days after messages are sent. Auto-delete wonโ€™t remove every message though; if a message was sent before the feature was turned on, itโ€™ll stick around. Telegramโ€™s competitors have had similar features: WhatsApp introduced a feature in 2020 and Signal has had disappearing messages since at least 2016.


About GARAM KAHANIYA
United States US tg telegram Group & tg Channel

GARAM KAHANIYA

Admin Bot Link

GARAM KAHANIYA Webview

https://t.me/garam_kahaniya

Created Date: 2020-07-28

๐Ÿ”ฅ๐‘ฎ๐‘จ๐‘น๐‘ด๐‘จ ๐‘ฎ๐‘จ๐‘น๐‘จ๐‘ด เค•เคนเคพเคจเคฟเคฏเคพเค‚ ๐Ÿ”ฅ

From: India (IN)

101

Back To Top

TG Telegram Group
Hot Topic in USBack To Top