Telegram Group Link
748 Members

Telegram:

香港首家最大線上精神病院 TG

Username: fightforfreee
Update: 2021-09-19 13:01:11
Date: 2021-07-18 02:34:39
TG 470040, Telegram, 香港群組 Hong Kong, HK


>>Click Me To Open<<

香港首家最大線上精神病院


香港首家最大線上精神病院性感病人在線解答你嘅疑問
精神病院院規一:呢度九成時間會有各種異見同鳩嗡,想喺精神污染下生存麻煩睇呢個谷嘅時候不斷思考
精神病院院規二:請尊重精神病人發表言論嘅自由,可以順便當係思考訓練
精神病院院規三:精神病同智者距離唔遠,想得道可以酌量參考,死咗唔該去揾病患

香港首家最大線上精神病院

Telegram Link


香港首家最大線上精神病院


香港群組 Hong Kong HK tg telegram Group & tg Channel

🎗立法會Channel🎗

Admin Bot Link

https://t.me/fightforfreee

Created Date: 2021-02-12

香港首家最大線上精神病院

From: France (FR)

101

Back To Top
TG Telegram Group
Hot Topic in HKBack To Top