Telegram Group Link

dirreegadaa
280 Members

Telegram Link: tg-me.com/dirreegadaa
Update: 2022-06-25 23:11:40
Date: 2021-05-10
TG 372039, Telegram, United States America, US
Marii sona jaalalaa Telegram

Yaada channel sona jaalalaa irratti qabdan nuuf hiraa. Walumaan taanee wal haa gammachiifnu waan beeknus waliif yaa qoodnu,achiinis aartii Ummata Oromoo yaa ijaarru.
Of haa fakkaannuu,keenyumaaf yaa kakkaannu,keenyumaanis yaa bashaanu.
Galatoomaa.
@siifol

Telegram Link: tg-me.com/dirreegadaa

Telegram Group LinkUnited States America US Tg Telegram Group & tg Channel

Marii sona jaalalaa Webview

From: France (FR)

Marii sona jaalalaa TG

Telegram Link: tg-me.com/dirreegadaa

About Marii sona jaalalaa

Created Date: 2020-11-04

A Telegram spokesman declined to comment on the bond issue or the amount of the debt the company has due. The spokesman said Telegram’s equipment and bandwidth costs are growing because it has consistently posted more than 40% year-to-year growth in users.

Marii sona jaalalaa

Admin Bot Link

https://t.me/dirreegadaa

Marii sona jaalalaa

101

Back To Top
TG Telegram Group

Breaking News Today in US

Back To Top