ژَک
Mc Tes – Jomeh
آدما اومدن برن هدفشون فقط اینه رد بشن
همه چیز را میشود دید با چشم سلیم، نه روحی وجود دارد و نه موجوداتی دیگر.
از دنیای مردگان یا سایه ها و یا آینه ها فقط آنهارا حس میکنم و میشنوم، سکوت محض وجود آنهارا به من القا میکند همه چیز به صورت ترسناک میگذرد، ولی رعب و وحشتی نیست و وجود ندارد.

ژک
مردم شهر ما مرده پرستن.

ژک
Forwarded from برنامه ناشناس
‌ ‌ ‌‌‌ ‌
شایدم یه سریا مثل من،مرده هارو دوست دارن چون میدونن قرار نیست بهشون اسیب بزنه
ژَک
Photo
بچه که بودم همیشه دوست داشتم از این مورچه بزرگا رو زخمیش کنم یا بکشم بزارم نزدیک سوراخ لونه مورچه کوچیکا تا ببرن تو لونشون بعضیاشون قبل اینکه ببرن تو راه تیکه تیکش میکردن دست، پا، سر، جدا میکردن.
جالبی ماجرا اینه چند تا از این مورچه کوچیکا رو روی دستم میزاشتم تا نیش بزنن و درد اون مورچه بدبختی که آذوقه شده بود رو حس کنم.
داره از ابر سیاه خون میچکه
Forwarded from برنامه ناشناس
اینکه آدم گاهی با خودش حرف بزنه خوبه ، ولی اینجا نمیتونی به خودت پیام ناشناس بفرستی ! :)

چه کاری برات انجام بدم؟
حس اون حقیر بدبختی رو دارم که هیچ پناه و بوته ای نداره و درحال آپلود رو مود چس ناله کردنه، (اینجا چس ناله کردن استعاره از فاز غم گرفتنه)
به همه میتونه اعتماد داشته باشه و تکیه کنه جز خودش، گوه تو این شخصیت احمقانه
تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟!
خب سگ این شب رو بخوره و برینه تا بازیافت شه
چشام خوابمو دزدیده و گم و گورش کرده ته مهای همین شب کوفتی
بهت ثابت میکنم وقتی این مردم متمدن تو یه موقعیت بحرانی قرار بگیرند حاضرن حتی هم دیگه رو بخورن

#دیالوگ
Khasteim [Beat.Mekkow]
SaM
Forwarded from واهی.
اضطراب.
ژَک
مردم شهر ما مرده پرستن. ژک
شهری نیست، جهنمی درحال سوختن با عقاید مختلف
خواب از گلوم پایین نمیره!

تف تو ناقوس صدایی که وسط خواب میده خبر دار.

ژک

ما یه برنامه ای رو ترتیب دادیم پنجشنبه یکی از همکاران رو به عنوان مهمان دعوت کنیم تا گفت و گویی داشته باشیم برای آشنایی بیشتر.

پنجشنبه 4 خرداد ساعت 21:00


برای حمایتمون فوروارد کنید 🤍

@zheuk
Forwarded from سرانوفیل'
فراز و نشیب های تماما نشیب.

ویکتور
Forwarded from ژَک (ژُ)
احمق های کون نشور. اسمشان هم خوب در رفته. اشرف مخلوقات. اه، مرده شور ریختشان را ببرد!میروم کولر کهنه قدیمی را روشن بکنم. سیگار بکشم. و سرما بخورم. نمیخواهم یک روز هم محتاج دیگران بشوم. پاهایم را میبرم و زیر سرم میگذارم. و غم زانوهایم را بغل میکنم. و استخوان های دستم را به سوی خودم کج میگذارم!
هنزفریم شدن شُش‌های تنفسیم؛

ژک
HTML Embed Code:
2023/05/28 09:12:44
Back to Top