TG Telegram Group & Channel
Channel: ₪卐╬SUMKA╬卐₪
Back to Bottom
₪卐╬SUMKA╬卐₪
#سقوط_جهان_متفقین اعتراف رسانه لیبرالیست ایران اینترنشنال به ظهور دوباره احزاب حامی ناسیونالیسم سفید (راست گرا) در اروپا. #رایش_مردم #fall_of_the_Allied_world Confession of the liberal media of Iran International the re-emergence of parties supporting white…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#سقوط_جهان_متفقین
از سقوط جهان متفقین تا خشم رسانه لیبرالیست ایران اینترنشنال از رسیدن ایرانیان از عرب پرستی به آریایی گرایی!
#fall_of_the_Allied_world
From the fall of the Allied world to the anger of the liberal international media of Iran International over the arrival of Iranians to Aryanism!
₪卐╬SUMKA╬卐₪
ضربه دونالد ترامپ رئیس جمهور کشور سفید ایالات متحده آمریکا به قلب جهان متفقین: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تحریم‌ هایی را علیه دیوان بین المللی کیفری اجرایی کرد. US President Donald Trump hits the heart of the Allied world: US President…
دونالد ترامپ از حمله به جهان متفقین و حمایت از تمدن آریایی و تاکید بر مبارزه با اینترناسیونالیسم اسلامی در صحنه قیام ورشو تا صحنه تمسخر نظامیان کشته شده آمریکایی در فرانسه در دوران جنگ جهانی اول در برابر امپراتوری آلمان.

تمسخره سربازان کشته شده آمریکایی در دوران جنگ جهانی در فرانسه:

https://www.bbc.com/persian/world-54029731.amp

حمله به جهان متفقین در صحنه قیام ورشو:

https://www.mashreghnews.ir/amp/749989/

Donald Trump from invading the Allied world and supporting Aryan civilization and emphasizing the fight against Islamic internationalism in the wake of the Warsaw Uprising to the mockery of American soldiers killed in France during World War I against the German Empire.

Ridicule of American soldiers killed during World War in France:

https://www.bbc.com/persian/world-54029731.amp

Attack on the Allied world at the scene of the Warsaw Uprising:

https://www.mashreghnews.ir/amp/749989/
₪卐╬SUMKA╬卐₪
دونالد ترامپ رئیس جمهور کشور سفید ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که سازمان آنتیفا (آنتی فاشیست) را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار خواهد داد، امری که اعتراض سازمان های لیبرالیست در آمریکا را به دنبال داشت. دونالد ترامپ روز یکشنبه ۱۱ خرداد در توییت‌هایی پیاپی…
دونالد ترامپ، رئیس جمهور کشور سفید ایالات متحده آمریکا در روز کارگر خطاب به جوبایدن لیبرالیست و حامیانش می گوید:

«بایدن به نظر من فرد قابلی نیست، او و آن شریک بسیار لیبرالش، (کامالا هریس نگریتو) که لیبرال‌ترین فرد کنگره است، این کشور و این اقتصاد را نابود می‌کنند.»

On Labor Day, Donald Trump President of the white country of the United States of America says to the joe biden liberalist:

<<I do not think Biden is a good person, he and his very liberal partner, (Kamala Harris Negrito), who is the most liberal person in Congress, are destroying this country and this economy>>.
₪卐╬SUMKA╬卐₪
تاییدی دیگر بر سخنان حزب سومکا توسط دانشگاه استنفورد در استنفورد، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا‌. با عنوانه: رضا شاه و نظم جدید (نوین) نازی ها (رایش سوم) در ایران،1933-1941. با سخنرانی خانوم جنیفر ال جنکینز استادیار تاریخ آلمان و اروپا در دانشگاه تورنتو…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
از امپراتوری هخامنشیان تا رایش بزرگ آلمان، محبوبیت اندیشه ای که پرشیا را به ایران تبدیل کرد در نزد ملت آریایی ایران.

ملت آریایی ایران در دیدار تیم ملی آلمان (سرزمین اشغال شده رایش به دست متفقین) با تیم ملی ایران در ورزشگاه آریامهر دست خود را به نشانه هایل هیتلر بالا میبرند تا به جهان متفقین نشان دهند ملت ایران به رغم انقلاب مارکسیستی اسلامی که توسط تحریک کشورهای حامی جهان متفقین انجام دادند، هرگز به اندیشه ناسیونال سوسیالیسم خیانت نمی کنند زیرا این رایش بود که ایران را از خاکستر فرهنگ نفرت انگیز سامی بیرون کشید و در طی ۱۵ سال آن را به عظمت رساند‌.

From the Achaemenid Empire to the Great Reich of Germany, the popularity of the idea that turned Persia into Iran in the eyes of the Aryan nation of Iran.
₪卐╬SUMKA╬卐₪
کردستان از سوسیالیسم جهانی تا مایل شدن به سمت سوسیالیسم ملی. Kurdistan from global socialism to the desire for national socialism.
همسنگرانمان در گروه نئونازیست Median Empire در شهر کلن آلمان در زمان جنگ داخلی عراق و سوریه که در پی جنبش بهار عربی رخ داد، برای کمک به هم نژادان کوردمان در مبارزه با شورشیان حامی دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش و احرار الشام و القاعده و ... وارد کردستان عراق و سوریه شدند.

همانطور که قبل تر گفته شده گروه های نئونازیست در سرتاسر جهان مانند گروه نئونازیست موزیک متال سوئدی مردوک (مردوخ) و گروه نئونازیست آلمانی امپراتوری ماد و ... در اروپا و سایر سرزمین های سفید در جهان نام های خودشان را از تمدن های اولیه نژاد سفید در خاورمیانه میگیرند زیرا خاورمیانه یا ایران زادگاه نژاد سفید در جهان می باشد.

https://www.thelocal.de/20141017/german-motorcycle-gang-joins-kurds-against-isis/amp

Our brother in the neo-Nazi group Median Empire in Cologne, Germany during the Iraq-Syria Civil War following the Arab Spring movement to help Kurdish compatriots fight insurgents supporting the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) and Ahrar al-Sham and al-Qaeda. .. entered Iraqi Kurdistan and Syrian Kurdistan.

As mentioned earlier, neo-Nazi groups around the world, such as the Swedish neo-Nazi music group Marduk and the German neo-Nazi group of the Medes, etc. in Europe and other white lands in the world, derive their names from the early civilizations of the race. Whites are adopted in the Middle East because the Middle East or Iran is the birthplace of the white race in the world.

https://www.thelocal.de/20141017/german-motorcycle-gang-joins-kurds-against-isis/amp
₪卐╬SUMKA╬卐₪
طبق سخنان جناب آقای علی مطهری که پیرو ایدئولژی اینترناسیونالیست اسلامی است در تویتتر متوجه می شویم که چرا اشخاص ناسیونال سوسیالیستی همچون رضا شاه بزرگ و پیشوا آدولف هیتلر از اقدامات ضد اینترناسیونالیسم اسلامی آتاتورک حمایت می کردند. According to Mr. Ali Motahari…
از حمایت لیدرهای ایدئولژی ناسیونالیسم آریایی (رضا شاه پهلوی_آدولف هیتلر پیشوای رایش) از اتاتورک به دلیل مقابله با ایدئولژی خلافت اسلامی عثمانی (اینترناسیونالیسم اسلامی) تا بهانه ارامنه برای محکومیت ادولف هیتلر و رضا شاه به دلیل حمایت از آتاتورک!

اگر ادولف هیتلر و رضا شاه نبودند طاعون خلافت اسلامی عثمانی هم ارامنه و هم کورد ها را می بلعید.

گذری بر رسانه های لیبرال و چپ در این خصوص:

https://lefttribune.com/%D8%A2%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7/

https://hoosk.ir/%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%A7/

http://cpiran.org/archive/2015/12/maghalat/page3.html

http://www.azariha.org/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/item/2594-%D9%87%DB%8C%D8%AA%D9%84%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

https://www.gunaz.tv/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/-%DB%8C%D8%A7-%D9%87%DB%8C%D8%AA%D9%84%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D9%87--%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-53294


From the support of the leaders of the ideology of Aryan nationalism (Reza Shah Pahlavi - Adolf Hitler, leader of the Reich) from Ataturk for confronting the ideology of the Ottoman Islamic Caliphate (Islamic Internationalism) to the Armenian excuse for condemning Adolf Hitler and Reza Shah!

Were it not for Adolf Hitler and Reza Shah, the plague of the Ottoman Islamic Caliphate would have engulfed both Armenians and Kurds.

A look at the liberal and left media in this regard:

https://lefttribune.com/%D8%A2%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7/

https://hoosk.ir/%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%A7/

http://cpiran.org/archive/2015/12/maghalat/page3.html

http://www.azariha.org/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/item/2594-%D9%87%DB%8C%D8%AA%D9%84%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

https://www.gunaz.tv/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/-%DB%8C%D8%A7-%D9%87%DB%8C%D8%AA%D9%84%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D9%87--%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-53294
Forwarded from ₪卐╬SUMKA╬卐₪ ( 卐╬NEO NAZZI╬卐)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
گزارش TRT از ۸ نامزد جمهوری‌خواه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که گرایش‌های «نئونازیسم» دارند.
#جنبش_ملی_نوین_ایران
#نئونازیسم
#ملت_جهانی_اریایی
#انتی_سمتیسم
@NEO_NAZZI_IR
₪卐╬SUMKA╬卐₪
شاهنشاه خشایارشاه به همراه ملکه آرتمیس فرمانده نیروی دریایی هخامنشیان از بزرگترین دشمنان دموکراسی در تاریخ به شمار می روند و برای بقا و گسترش امپریالیست آریایی در جهان مبارزه های گسترده ای کردند، به همین دلیل رسانه های لیبرالیستی همچون صنعت فیلم سازی هالیوود…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
در صنعت فیلم سازی هالیوود اشخاص ضد کاپیتالیسم (سرمایه داری) و ضد سوسیالیسم جهانی (مارکسیسم) را دیوانه نشان می دهد، ولی اشخاص حامی جهان متفقین مانند ارنستو چگوارا و ... را مانند قهرمانان بزرگ.

و در جهان امروز، جوانان ما حامی همان اشخاص دیوانه ای می شوند که هالیوود در نظر دارد آنها را به عنوان دیوانه به مردم جهان نشان دهد و این نشان دهنده این جریان می باشد که جهان متفقین در حال سقوط است.

In the Hollywood film industry, anti-capitalism and anti-Marxism are portrayed as crazy, but pro-Allied world figures such as Ernesto Chaguara and others are like great heroes.

And in today's world, our young people are supporting the same crazy people that Hollywood intends to portray as crazy to the people of the world, and this shows that the Allied world is falling.
₪卐╬SUMKA╬卐₪
#اینترناسیونالیسم_اسلامی #Islamic_Internationalism
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
در چند روز گذشته شاهد بودیم که وزارت آموزش و پرورش تصاویر دختران‌ را در کتاب ریاضی سوم دبستان مورد سانسور قرار داد. به دلیل رعایت هرچه بیشتر شریعت اسلامی در کتاب های درسی کودکان و نوجوانان که باعث واکنش های گسترده در میان ملت آریایی ایران شد.

و این رویداد باعث تعجب ملت های جهانی شد؟

و این تعجب به این دلیل نیست که تصاویر دختران در ایران مورد سانسور قرار میگیرد، چون فرهنگ نفرت انگیز سامی از ۱۴۰۰ سال پیش تا کنون در تلاش است تا بانوان آریایی را از حقوق طبیعی خود محروم کند، و چیزی که باعث تعجب ملت های جهانی شده است به این دلیل می باشد که ملت آریایی ایران حتی مردان آریایی برای احیای حقوق طبیعی بانوان علیه این اقدام عناصر اینترناسیونالیست اسلامی ایستادند و باعث شدند وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران از این اقدام خود عقب نشینی کرده و به خواسته های ملت آریایی ایران در این خصوص احترام بگذارد که در تاریخ ۴۱ ساله حکومت جمهوری اسلامی بی سابقه است زیرا حکومت جمهوری اسلامی در اوایل انقلاب مارکسیستی اسلامی سال ۱۳۵۷ حتی با وجود تظاهرات گسترده زنان ایرانی توانست به اجبار بر تن آنها حجاب یهودی بپوشاند.

ولی اینبار ...
2020/09/13 13:02:39
Load New Feed
Back to Top