TG Telegram Group & Channel

با افتخار شريك يادگيري شما هستيم

🔸محله ی یوسف آباد و خیابان ابن سینا محلی است که کمتر دانش آموخته ITمی باشد که مهارت های MCSE و Cisco را در آن نشنیده باشد .
🔹نقش برجسته این مرکز در توسعه دانش IT کشورمان و مولفانی که اقدام به انتشار کتب متعدد نموده و هر یک کوله باری از تجربه و دانش عملی این حوزه هستند .
🔸هم اینک این مرکز در قالب مهارتهای مختلف کوشیده است همچنان پرچم دار کیفیت و فناوری در حوزه های مختلف آموزشی و مهارتی باشد .

✔️ما شریک یادگیری شما هستیم...
#دهکده_جهانی_دانش_مهارت
#مرکز_ابن_سینا

This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
با افتخار شريك يادگيري شما هستيم

🔸محله ی یوسف آباد و خیابان ابن سینا محلی است که کمتر دانش آموخته ITمی باشد که مهارت های MCSE و Cisco را در آن نشنیده باشد .
🔹نقش برجسته این مرکز در توسعه دانش IT کشورمان و مولفانی که اقدام به انتشار کتب متعدد نموده و هر یک کوله باری از تجربه و دانش عملی این حوزه هستند .
🔸هم اینک این مرکز در قالب مهارتهای مختلف کوشیده است همچنان پرچم دار کیفیت و فناوری در حوزه های مختلف آموزشی و مهارتی باشد .

✔️ما شریک یادگیری شما هستیم...
#دهکده_جهانی_دانش_مهارت
#مرکز_ابن_سینا
Share with your best friend
View in Telegram

View MORE in Browser

United States Popular Telegram Group (US)